JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA KRUŠEVAC

  Gradska toplana se nalazi na opstini Kruševac, mesto Kruševac, adresa Jasički Put bb . Matični broj preduzeća je 07279094.

  Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije gradska toplana kruševac je osnovano 08.11.1989. godine.

  Preduzeće Gradska toplana je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je snabdevanje parom i klimatizacija, šifra delatnosti 3530, energija.

  Matični broj Gradska toplana je 07279094.

  PIB:

  100319447

  Matični broj:

  07279094

  Šifra delatnosti:

  3530

  Adresa:

  Jasički Put bb

  ads

  Zakonski zastupnik:

  Goran Krasić - Direktor

  Tekući računi:

  160-7439-69

  205-85001-98

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner